tarot

فال حافظ

فال حافظ

صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داري
دلم که گوهر اسرار حسن و عشق در اوست
در آن شمايل مطبوع هيچ نتوان گفت
نواي بلبلت اي گل کجا پسند افتد
به جرعه تو سرم مست گشت نوشت باد
به سرکشي خود اي سرو جويبار مناز
دم از ممالک خوبي چو آفتاب زدن
قباي حسن فروشي تو را برازد و بس
ز کنج صومعه حافظ مجوي گوهر عشق
به يادگار بماني که بوي او داري
توان به دست تو دادن گرش نکو داري
جز اين قدر که رقيبان تندخو داري
که گوش و هوش به مرغان هرزه گو داري
خود از کدام خم است اين که در سبو داري
که گر بدو رسي از شرم سر فروداري
تو را رسد که غلامان ماه رو داري
که همچو گل همه آيين رنگ و بو داري
قدم برون نه اگر ميل جست و جو داري

تعبیر فال : در انتخاب دوست و همنشین دقت کن. بیهوده با خودسری و ندانم کاری، هستی خود را تباه نکن. با سعی و کوشش خود می توانی به همه چیز برسی. سعی کن که عاقبت اندیش و موقر باشی و عجولانه تصمیم نگیری. از منیت و تکبر، چیزی غیر از زیان نخواهی دید. شرایط لازم برای کسب نتیجه ی مساعد را دارا هستی. به خودت اعتماد کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2022 | تمامی حقوق این وب سایت برای rish.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:rish.ir